PORTFOLIO
ZOEKEN
WINKEL

Geen producten in je winkelmand.

Privacy policy
Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Schoonheidthuis.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens

Naam: Simone Homan, eigenaresse van schoonheidthuis.nl (https://schoonheidthuis.nl)

Adres: Ravelijn 47 7823 TA Emmen

Telefoonnummer: +31 618469745

Simone Homan is de Functionaris Gegevensbescherming van schoonheidthuis.nl Zij is te bereiken via infoschoonheidthuis@gmail.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Schoonheidthuis.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Deze bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt in de salon tijdens een intake voor een acne huid of voor een bindweefselmassage kuur. In de webshop worden de bovenstaande persoonsgegevens verwerkt voor de bestelling/aanvraag en versturen van de producten. Er wordt niet gevraagd naar geboortedatum dat is in deze niet van toepassing.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

schoonheidthuis.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras, als vertrekpunt van een acne of een bindweefselkuur worden foto’s van de voorkant en zijgezicht gemaakt. Einde van de kuur nogmaals om de vorderingen te zien en naast elkaar kunnen worden gelegd.

– gezondheid als vertrekpunt van een acne of een bindweefselkuur worden foto’s van de voorkant en zijgezicht gemaakt. Einde van de kuur nogmaals om de vorderingen te zien en naast elkaar kunnen worden gelegd.

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infoschoonheidthuis@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

– burgerservicenummer (BSN), bij intake acne behandeling i.v.m. zorgverzekeraar.

– Genetische gegevens, bij intake acne – en/of bindweefselkuur.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Schoonheidthuis.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van een (koop)overeenkomst, deze persoonsgegevens bent u verplicht te verstekken, zoals naam, adres, telefoonnummer etc. om zo bestelling/aanvraag te kunnen versturen.

schoonheidthuis.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om u de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via mijn website en gebruik te maken van alle diensten op de website.

– om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.

– om met u te communiceren door middel van e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidthuis.nl gebruikt de geen computerprogramma’s of –systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schoonheidthuis.nl) tussen zit

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidthuis.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

– Bestelling via de webshop; de persoonsgegevens worden na afronding en betaling 3 maanden bewaard. Omdat dan het recht van retourneren lang verstreken is.

– Bij acne behandeling of bindweefselmassage betreffende de intake: de persoonsgegevens worden zolang bewaard als dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

schoonheidthuis.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Schoonheid Thuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Schoonheid Thuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar infoschoonheidthuis@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Schoonheidthuis.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Schoonheidthuis.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidthuis.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via infoschoonheidthuis@gmail.com. Schoonheidthuis.nl heeft de volgende maatregel genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.